+

studio

About us       
Apie mus      

neue is an architecture studio based in Vilnius, Lithuania.
We are a team of architects that share the same values and passion for our built and natural environment.
neue yra architektūros studija įsikūrusi Vilniuje.
Mes esame architektų komanda, kurią vienija bendros vertybės ir požiūris į mus supančią aplinką.  


Our design approach and principles are coded in the studio name       neue.
neue is new       new context, new ideas, new solutions and new point of view.
Mūsų principai užkoduoti studijos pavadinime       neue.
neue yra nauja       naujas kontekstas, naujos idėjos, nauji sprendiniai ir naujas požiūrio kampas.

We strongly believe that each project is unique and requires a fresh look to achieve something that is true and long lasting.
Mes tvirtai tikime, jog kiekvienas projektas yra unikalus ir tik šviežias žvilgsnis gali padėti sukurti kažką tikro, vertingo ir ilgaamžiško.

Domantas Baltrūnas / Gediminas Aismontas


Contact for our selected works portfolio.